Contact Us & Registerติดต่อสอบถามและลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน

Kunalai WestGate

ที่อยู่ : 819 หมู่7 ตำบลพิลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-150-6744-6

แฟกซ์ : 02-150-6747

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
สามารถติดต่อเราได้ทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้


4 - 5 ล้านบาท
5 - 6 ล้านบาท
6 - 7 ล้านบาท
7 - 8 ล้านบาท
มากกว่า 8 ล้านบาท