คุณาลัย ซิมโฟนี

คุณาลัย ซิมโฟนี

แนวคิดของโครงการ

คุณาลัย ซิมโฟนี
คุณาลัย ซิมโฟนี

คุณาลัย ซิมโฟนี สมบูรณ์แบบ ทุกท่วงทำนองของการอยู่อาศัย

Key Visual | แนวคิดโครงการ

"Living in the perfect tune"

สุนทรียภาพของการอยู่อาศัย ความลงตัวที่ครบครันเริ่มต้นที่นี่...

โครงการอันดับที่ 3 ของโครงการพิเศษ คุณาลัย เวสต์เกท

เปิดปลายปี 2558 นี้ พิเศษเพียง 90 ยูนิต  เริ่ม 4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ